3.9.2: Arbejdspladsvurdering (APV)

3.9.2: Arbejdspladsvurdering (APV)

Virksomheden vurderer sit eget arbejdsmiljø og nedskriver i en handlingsplan, hvad man vil gøre for at løse eventuelle problemstillinger, herefter skal man så i dagligdagen følge handlingsplanens anvisninger.

Virksomhedens APV skal derfor være tilgængelig i dagligdagen og kunne fremvises ved kontrolbesøg fra Arbejdstilsynet.

Virksomheden kan selv bestemme hvordan arbejdet med udformningen af deres APV skal gribes an og udformes, men lovgivningen kræver at arbejdsplads – vurderingen afspejler virkeligheden og er handlingsorienteret, altså hvordan registrerer vi de reelle problemer og hvad gør vi for at løse dem.

Tidsfrister, løsninger, opfølgning og ansvarlige skal fremgå af handlingsplanen.

APV’ens fem faser:

 • Kortlægning (hvor er de problematiske forhold)
 • Vurdering (hvor stor er risikoen ved de fundne forhold)
 • Prioritering (rækkefølgen for de enkelte forholds løsning)
 • Handling (løsninger, tidsfrister og ansvarlige)
 • Opfølgning (virker den valgte løsning efter nogen tid)

De seks områder, som skal vurdereres:

 • Ulykkesrisici
 • Ergonomiske forhold
 • Fysiske forhold
 • Kemiske / biologiske forhold
 • Psykiske forhold
 • Sygefravær

APV’en skal fornys senest hvert tredje år, men skal fornys løbende ved væsentlige ændringer i forholdet mellem den beskrevne APV og den reelle udførelse af det daglige arbejde.