Vigtigt: Hvis du er tidligere kunde på vores gamle hjemmeside, kan du fortsætte dit kursus ved at klikke her.

Vognmandsuddannelse
Varebil

Vognmandskursus varebil

Tilladelse til godskørsel for fremmed regning

Vores vognmandskursus henvender sig til dem, der ønsker at blive vognmand og starte egen vognmandsforretning med varebiler under  3.500 kg. Kurset kvalificerer desuden dig, hvis du vil være ansat transportleder i en transportvirksomhed, der udfører vognmandskørsel med varebiler

Fra 2022 skal alle vognmænd der kører med gods for fremmed regning have et vognmandskursus uanset om pakkerne er over eller under 11. kg.

Transportministeren udtaler: “jeg har på baggrund af ønsker fra flere sider nu foreslået at afskaffe 11 kg-reglen, så al national transport i varebiler mellem 2.000 kg og 3.500 kg fremover vil være omfattet af tilladelseskravet ligegyldig hvor små pakker eller stykgods, varebilerne transporterer”

Læs mere her: https://www.trm.dk/nyheder/2021/varebiler-der-leverer-smaa-pakker-skal-fremover-have-tilladelse/

Vores undervisningsformer

Du gennemfører vognmandskurset som e-learning, hvor du har kontakt til lærerne via mail, telefon og Skype. Se mere om kurset her.

Tilstedeværende:

Tilstedeværelse på hele forløbet i dagtimerne mellem kl. 8:00 og kl. 17:00, som er baseret på klasseundervisning.

Du gennemfører vognmandsuddannelsen som fuldtidsuddannelse, og der er på alle kursusdage er en lærer tilstede, så du kan få den nødvendige undervisning og hjælp.

Delvis tilstedeværelse (blended learning):

Du kommer tilstede på skolen og gennemfører almindelig klasseundervisning og gennemfører en del af vognmandskurset som e-learning, hvor du har kontakt til lærerne via mail, telefon og Skype. Du gennemfører almindelig undervisning inden for de områder, du ønsker, men du behøver kun at være fraværende fra dit arbejde i enkelte dage.

Pris vognmandskursus varebil

Online 7.150 kr.

Hverdage 7.150 kr.

Weekend 9.150 kr.

(momsfrit). inklusiv alle materialer og undervisning.

Eksamen vognmandskursus varebil

Du har ret til at gå til 3 eksamener uden at skulle betale yderligere. Bestås uddannelsen til godsvognmand ikke i senest 3. forsøg, kræver Færdselsstyrelsen, at du gennemfører et ny vognmandsuddannelse, inden du kan aflægge vognmandseksamen igen. 

Dansk Transportuddannelse kan fremvise meget høje beståelsesprocenter på bagrund af vores grundige undervisning.

Det faktiske tidsforbrug i forbindelse med afviklingen af vognmandskurset er 37 lektioner af 60 minutters varighed. 

Vi afholder eksamener cirka hver anden lørdag. Ønsker du at komme til eksamen alene eller en dag uden for vores planlagte eksamener, koster det et gebyr på 1.250 kr.

Det er muligt at bruge tolk ved eksamen! (kræver at vedkommende er godkendt som tolk hos politiet)

Ofte stillede spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til vores vognmandskursus kan du eventuelt se vore svar på tidligere stillede spørgsmål her: ofte stillede spørgsmål.

Kursustilmelding

Kom igang med det samme

Tag kurset online og start allerede i dag!

Eller tilmeld dig et af vores andre kurser

Vil du igang med det samme?

Tag kurset online og start allerede i dag!