Vigtigt: Hvis du er tidligere kunde på vores gamle hjemmeside, kan du fortsætte dit kursus ved at klikke her.

Spørgsmål

Vi bliver ofte stillet spørgsmål fra chauffører og andre der ønsker at blive vognmænd. Disse har vi samlet de vigtigste af her på siden. Du skal være velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at stille et spørgsmål om tilladelse til vognmandskørsel eller selve uddannelsen til vognmand.

Når man tager sit vognmandskursus online via internettet, så sidder man hjemme, i sin lastbil eller et andet sted med en internetforbindelse.
På vores server ligger en række af film, vejledninger og opgaver som skal alle skal løses for at vognmandsuddannelsen er gennem gennemført. Det tager lige så lang tid, som at være på et kursus med delvis eller fuld tilstedeværelse, men rummer den fordel, at du kan gennemføre dit vognmandskursus, når du har tid.

Du vil også blive vejledt og undervist via online videokonference på vores system, hvor du har kontakt med vore undervisere. I andre tilfælde kan du kontakte os på flere måder. Det kan være via Skype, Messenger, e-mail eller på telefon, så du kan få den nødvendige hjælp med opgaverne, når du har brug for det.

Du kan påbegynde uddannelsen, når du har lyst, men du skal aflægge vognmandseksamen tidligst 3 uger efter opstart og senest 12 måneder efter.

Du kan tilmelde dig vognmandsuddannelsen ved at udfylde vores formular eller blot ringe til os på 70 20 11 74

Tilmeld dig her: Tilmeldingsformular

Hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du ansøger om at blive vognmand, kan du se mere på Trafikstyrelsens hjemmeside

Godskørsel for fremmed regning er kørsel mod betaling med gods i en lastbil eller et vogntog, hvor godset ikke tilhører eller på anden måde er knyttet til den registrerede bruger af bilen. Er lastbilen eller vogntoget over 3,5 tons tilladt totalvægt, kræver kørslen tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Firmakørsel

I modsætning til godskørsel for fremmed regning kræver firmakørsel ikke tilladelse. Der er kun tale om firmakørsel, hvis der transporteres gods, der tilhører eller på anden måde er knyttet til den virksomhed, der er registreret som bruger af køretøjet. Kørslen kan også udføres med et køretøj lejet uden fører. Kørslen må kun være en hjælpefunktion i forhold til virksomhedens samlede aktiviteter.

Chaufføren skal være ansat hos virksomheden eller i en chaufførvikarvirksomhed godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Vognmandstilladelse til erhvervsmæssig buskørsel

Erhvervsmæssig personbefordring med en bus kræver tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. En bus er et motorkøretøj indrettet til befordring af flere end 9 personer, føreren medregnet.

Erhvervsmæssig personbefordring er kørsel med personer uden en nærmere tilknytning til den person, virksomhed eller sammenslutning, der udfører eller lader kørslen udføre, som udføres mod vederlag, eller som udgør den pågældende persons, virksomheds eller sammenslutnings primære formål.

Tilladelse til buskørsel giver ret til at udføre buskørsel inden for landets grænser. Dog kræves der en særlig tilladelse til udførelse af rutekørsel.

Ikke-erhvervsmæssig buskørsel

Den ikke-erhvervsmæssige buskørsel kan udføres tilladelsesfrit. Som eksempler på tilladelsesfri kørsel kan nævnes:

 • en virksomheds befordring af ansatte
 • en forenings befordring af foreningens aktive medlemmer
 • en kommunal eller privat institutions befordring af patienter, elever og ansatte
 • en privat persons befordring af personer, som den pågældende har nærmere tilknytning til f.eks. den nærmeste familie eller nære venner.Kørslen skal udføres vederlagsfrit, idet der dog kan godtgøres udgifter forbundet med kørslen som f.eks. udgifter til benzin og olie. Se mere om tilladelser på Trafikstyrelsens hjemmeside Se vores mere om vognmandsuddannelse her

Ønsker du at søge om tilladelse, kan du indsende ansøgningen via Virk.dk ved brug af digital signatur tilknyttet virksomhedens cvr-nummer.
Det skal være transportlederen, der foretager ansøgningen.

Du kan godt starte din ansøgning på virk.dk inden du har påbegyndt eller færdiggjort din uddannelse, da ventetiden i forbindelse med ansøgning om vognmandstilladelser er længere end kursusforløbet. Du angiver Dansk Transportuddannelse som kursussted og en eksmansdato mindst 3 uger efter uddannelsens startdato

Uddannelsen til bus- og godsvognmand koster hos Dansk Transportuddannelse 14.900 kr.

Uddannelsen til varebilsvognmand koster 6.100 kr.

Udstedelsen af tilladelserne afregne direkte med Færdselsstyrelsen og koster 1.400 kr. pr. tilladelse.

Hvis du har et læsehandicap, så kan du sagtens gennemføre vores vognmandskursus alligevel.

Alle vore tekster er digitaliserede, og mange er indtalte så du kan aflytte dem direkte eller bruge vores digitale oplæserværktøj.

Du klikker på “læs op” eller markerer den ønskede tekst med musen, og får derefter læst teksten op.

Din eksamen på vognmandsuddannelsen udvides fra 4 til 6 timer.

Tilladelse til vognmandskørsel uden vognmandskursus

Det er muligt dispensation fra vognmandskursus, men man skal altid op til prøve.

Det er muligt at blive fritaget for at deltage i selve vognmandskurset, hvis du kan dokumentere, at du igennem de seneste 5 år har haft en stilling med overordnede funktioner hos en vognmand, der har tilladelser til godskørsel.

Har du spørgsmål om fritagelse fra vognmandskurset, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan se Trafikstyrelsens vejledning her

Det kan umiddelbart være svært at svare på, da det jo i høj grad er en personlig vurdering, der afgør om noget er nemt eller ikke.

Man kan hos Dansk Transportuddannelse gennemføre vognmandsuddannelsen på 3 måder:

 1. Fuld tilstedeværelse på skolen i 3 uger, hvor du gennemfører hele uddannelsen på skolen i dialog med læreren og de øvrige kursister. Du vil dog være nødsaget til holde fri i dagtimerne i perioden.
 2. Delvis tilstedeværelse (blended learning), hvor du gennemfører uddannelsen på vores onlinesystem, men kommer tilstede på skolen i de dage, vi i fællesskab finder det nødvendigt, for at få uddybet de emner, du må finde problematiske. I de dage du ikke er på skolen, har du kontakt med læreren på samme måde som ved online vognmandskurset.
  Du kan på denne måde selv tilrettelægge dit forløb, og bruge den tid du har brug for.
 3. Online vognmandskursus, hvor du gennemfører uddannelsen på vores onlinesystem, og har kontakt til læreren via telefon, mail eller vores videokonferencesystem, der gør det muligt for dig, at få undervisning direkte via din pc, telefon eller tablet.
  Du kan på denne måde selv tilrettelægge dit forløb, og bruge den tid du har brug for.

Uanset hvordan du vælger at gennemføre dit vognmandskursus, så skal det i henhold til Trafikstyrelsens regler have en varighed på mindst 144 lektioner og du skal aflægge eksamen senest 12 måneder efter, at du har påbegyndt dit vognmandskursus.

Hos os er du ikke bundet. Hvis du har meldt dig til en af vores forløb, men ønsker at skifte undervejs, så kan du frit gøre det, uden at skulle betale yderligere.

Fra den 1. juli 2019 skal varebilsvognmænd, der transporterer gods for fremmed regning, have gennemført og bestået en uddannelse som varebilsvognmand samt have udstedt en varebilstilladelse fra Færdselsstyrelsen, for at blive vognmandog få tilladelse til godtransport med biler under 3500 kg.

Kravet gælder for varebiler eller vogntog (varebil med anhænger) over 2.000 kg til og med 3.500 kg tilladt totalvægt, som fragter gods for fremmed regning med en samlet vægt på mere end 11 kg. pr. stykgods.

Som eksisterende varebilsvognmand er det muligt at søge om fritagelse fra kravet om uddannelse og/eller prøve.

Se mere om uddannelsen på http://transportuddannelse.dk/vognmand-varebil/

Nej – vi tillader ikke brug af tolke til eksamen.

Ja – hvis der er problemer med at læse teksten i eksamensopgaverne, så stiller vi en person til rådighed, der kan læse spørgsmål og svar op for dig.

Det gælder både for ordblinde og for elever der ikke har dansk som første sprog

Da vore kurser er på dansk, vil det kun i sjældne tilfælde kræve, at vi får brug for at stille tolke til rådighed til vognmandseksamen.

Vi har i skrivende stund ingen elever, der ikke har bestået eksamen og fået udstedt bevis.

Som en del af vandelskravet i Bekendtgørelse om Godskørsel er der regler for gæld til det offentlige.  

En transportleder i en godstransportvirksomhed må ikke have en ”ikkepersonlig gæld” til det offentlige på mere end 50.000 kr. Det vil sige, at gælden skal stamme fra drift af virksomhed.

Tidligere omfattede reglerne både personlig og ikkepersonlig forfalden gæld til det offentlige. Personlig gæld kan bl.a. være manglende betaling af ægtefællebidrag og SU-lån.

Dette er en lempelse af kravet i forhold til i dag, idet det fremover alene er ”ikkepersonlig gæld” til det offentlige på 50.000 kr. og derover, der medfører, at der ikke kan udstedes en tilladelse til godskørsel for fremmed regning.

De vandelskrav der stilles til transportlederen stilles og til direktionen og i særlige tilfælde også til andre personer med væsentlige interesser i selskabet