Vognmandskursus varebil

Få en vognmandstilladelse og bliv vognmand med varebiler pris: 5.500 kr.

Vognmandskursus varebil – tilladelse til godskørsel for fremmed regning

Vores vognmandskursus henvender sig til dem, der ønsker at blive vognmand og starte egen vognmandsforretning med varebiler under  3.500 kg. Kurset kvalificerer desuden dig, hvis du vil være ansat transportleder i en transportvirksomhed, der udfører vognmandskørsel med varebiler 

Godsvognmandskursus forgår over mindst 1 uge.

Hvis du har gennemført uddannelsen senest 1. april 2019 og har indsendt ansøgning om tilladelser, så kan du ifølge Færdselsstyrelsen forvente, at modtage dine tilladelser senest 1.juli, når reglerne træder i kraft

Du kan vælge mellem følgende undervisningsformer: 

Delvis tilstedeværelse: (blended learning) hvor du kommer tilstede på skolen og gennemfører almindelig klasseundervisning og gennemfører en del af vognmandskurset som e-learning, hvor du har kontakt til lærerne via mail, telefon og Skype

Du gennemfører almindelig undervisning inden for de områder, du ønsker, men du behøver kun at være fraværende fra dit arbejde i enkelte dage

TilstedeværendeTilstedeværelse på hele forløbet i dagtimerne mellem kl. 8:00 og kl. 15:30, som er baseret på klasseundervisning.

Du gennemfører vognmandsuddannelsen som fuldtidsuddannelse, og der er på alle kursusdage er en lærer tilstede, så du kan få den nødvendige undervisning og hjælp.

Elearning:

Du gennemfører vognmandskurset som e-learning, hvor du har kontakt til lærerne via mail, telefon og Skype.
Se mere her: http://transportuddannelse.dk/kursus/godsvognmand-varebil/

Pris Vognmandskursus varebil:

Prisen for alle typer af vognmandskursus er er 5.500 kr. (momsfrit). inklusiv alle materialer og undervisning 

Eksamen Vognmandskursus Varebiler :

For begge typer af uddannelse gælder, at du har ret til at gå til 3 eksamener uden at skulle betale yderligere. Bestås uddannelsen til godsvognmand ikke i senest 3. forsøg, kræver Færdselsstyrelsen, at du gennemfører et ny vognmandsuddannelse, inden du kan aflægge vognmandseksamen igen. 

Du kan prøve kræfter med nogle eksamensspørgsmål i disse emner

Dansk Transportuddannelse kan fremvise meget høje beståelsesprocenter på bagrund af vores seriøse afviklingsformer. 

Det faktiske tidsforbrug i forbindelse med afviklingen af vognmandskurset er 37 lektioner af 60 minutters varighed. 

Ofte stillede spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til vores vognmandskursus kan du eventuelt se vore svar på tidligere stillede spørgsmål her: ofte stillede spørgsmål

Tilmelding Vognmandskursus gods:

Tilmelding til vognmandskursus varebil kan ske her: (onlinekursus starter løbende, så se bort fra startdato)

KursuskodeNavnKategoriKursus StartKursus SlutTilmeldingsfristTilmeldteTilmelding
5500-onlineVognmandskursus Varebil onlinevogn-varebil30-12-201930-12-201930-12-201920 / 20LUKKET