Vigtigt: Hvis du er tidligere kunde på vores gamle hjemmeside, kan du fortsætte dit kursus ved at klikke her.

Vognmandsuddannelse
Gods

Vognmandskursus gods

Tilladelse til godskørsel for fremmed regning

Vores vognmandskursus henvender sig til dem, der ønsker at blive vognmand og starte egen vognmandsforretning med lastbiler eller vogntog over 3.500 kg. 

Kurset kvalificerer desuden dig, hvis du vil være ansat transportleder i en transportvirksomhed. Godsvognmandskursus forgår over mindst 3 uger.

Vores undervisningsformer

Online / Elearning:

Du gennemfører vognmandskurset som e-learning, hvor du har kontakt til lærerne via mail, telefon og Skype. Se mere om kurset her.

Tilstedeværende:

Tilstedeværelse på hele forløbet i dagtimerne mellem kl. 8:00 og kl. 17:00, som er baseret på klasseundervisning.

Du gennemfører vognmandsuddannelsen som fuldtidsuddannelse, og der er på alle kursusdage er en lærer tilstede, så du kan få den nødvendige undervisning og hjælp.

Delvis tilstedeværelse (blended learning):

Du kommer tilstede på skolen og gennemfører almindelig klasseundervisning og gennemfører en del af vognmandskurset som e-learning, hvor du har kontakt til lærerne via mail, telefon og Skype. Du gennemfører almindelig undervisning inden for de områder, du ønsker, men du behøver kun at være fraværende fra dit arbejde i enkelte dage.

Pris Vognmandskursus gods

Prisen for alle typer af vognmandskursus er er 16.950 kr. (momsfrit). inklusiv alle materialer og undervisning.

Eksamen Vognmandskursus gods

For begge typer af uddannelse gælder, at du har ret til at gå til 3 eksamener uden at skulle betale yderligere. Bestås uddannelsen til godsvognmand ikke i senest 3. forsøg, kræver Færdselsstyrelsen, at du gennemfører et ny vognmandsuddannelse, inden du kan aflægge vognmandseksamen igen.

Du kan prøve kræfter med nogle eksamensspørgsmål i emnet “lovgrundlaget for godskørsel” ved at prøve vores prøveeksamen.

Dansk Transportuddannelse kan fremvise meget høje beståelsesprocenter på bagrund af vores seriøse afviklingsformer.

Det faktiske tidsforbrug i forbindelse med afviklingen af vognmandskurset er 144 lektioner af 45 minutters varighed.

Vi afholder eksamener cirka hver anden lørdag. Ønsker du at komme til eksamen alene eller en dag uden for vores planlagte eksamener, koster det et gebyr på 1.250 kr.

Ofte stillede spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til vores vognmandskursus kan du eventuelt se vore svar på tidligere stillede spørgsmål her: ofte stillede spørgsmål.

Kursustilmelding

Kom igang med det samme

Tag kurset online og start allerede i dag!

Eller tilmeld dig et af vores andre kurser

Vil du igang med det samme?

Tag kurset online og start allerede i dag!