2.1 Virksomhedsformer

Som nævnt under lovgrundlaget, så kan du drive din virksomhed under forskellige former.

Du kan stifte din virksomhed selv på www.virk.dk, men vil du stifte et selskab, så bør du få hjælp af din revisor.
De forskellige virksomhedsformer har hver deres forskellige fordele og ulemper.

De almindeligste virksomhedsformer er:

Enkeltmandsvirksomhed

Hvis du starter en enkelmandsvirksomhed, betyder det, at du som person ejer virksomheden. Dette er en enkel virksomhedsform, hvor der ikke er noget krav om kapital. Du skal dog stadig stille garanti for tilladelserne overfor trafikstyrelsen. Som ejer hæfter du personligt med alt, hvad du ejer. Du er altså ikke beskyttet mod tab i virksomheden, men til gengæld skal du ikke offentliggøre dine regnskaber.

Interessentskab (I/S)

Interessentskab fungerer som en personligt ejet virksomhed blot med flere ejere. Ejerne hæfter hver især personligt og solidarisk for gælden i selskabet.

At hæfte personligt og solidarisk betyder, at kreditorerne kan kræve eventuel gæld hos hver ejer for interessentskabets samlede gæld. Efterfølgende må den ejer, som betaler kreditorerne, så forsøge at få den anden til at betale sin del af den betalte gæld.

Anpartsselskab (ApS)

Anpartsselskab (ApS) kan stiftes af én eller flere personer og selskabet skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen. Der er et kapitalkrav på minimum. 40.000 kr., og man hæfter med den indskudte kapital. Selskabets regnskaber bliver offentliggjort af Erhvervsstyrelsen.

Aktieselskab (A/S)

Aktieselskab (A/S) kan stiftes af en eller flere personer og selskabet skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen.
Der er et kapitalkrav på min. 400.000 kr., men ellers er reglerne meget lig regler for anpartsselskab. Der kan dog være en del flere regnskabsmæssige forpligtelser alt efter omsætningens størrelse i selskabet. Der kan også være krav om, at der skal være en bestyrelse.

Andelsselskaber med begrænset ansvar (A.M.B.A.)

Et andelsselskab med begrænset ansvar (A.M.B.A.) defineres som et erhvervsdrivende selskab, der opfylder andelsformålet. Det er desuden en betingelse, at ingen af deltagerne hæfter personligt, uden begrænsning og solidarisk. Andelsselskabet skal have flere deltagere og der skal være mulighed for vekslende deltagerantal.

Kommanditselskab (KS)

Et kommanditselskab er en selskabsform, hvori én del af deltagerne hæfter personligt, mens en anden del hæfter begrænset
Et kommanditselskab består altid af mindst to personer. Det er et krav, at mindst en af deltagerne i selskabet skal hæfte personligt og dermed hæfte for hele selskabets gæld. Denne person kaldes for komplementaren.
De øvrige deltagere i denne virksomhedsform hæfter kun for det beløb, de hver især har indskudt. Det vil sige, at de hæfter begrænset. Disse deltagere kaldes for kommanditister.

Vandelskrav til ejere og direktion

For at få udstedt tilladelser så indhenter Færdselsstyrelsen en straffeattest til offentlig brug og eventuelt enkeltstående oplysninger fra Kriminalregisteret til brug ved bedømmelsen af, om en virksomhed eller dennes administrerende direktør, der ansøger om tilladelse til godskørsel for fremmed regning i henhold til godskørselsloven opfylder vandelskravet.

Til vurdering af vandelskravet kan der indgå oplysninger om, at virksomhedens ejer, medlemmer af bestyrelsen eller direktionen eller andre personer med væsentlige interesser i selskabet inden for de seneste 5 år er blevet nægtet godkendelse som transportleder eller har fået tilbagekaldt en godkendelse som transportleder af en virksomhed med en tilladelse i henhold til godskørselsloven, buskørselsloven, taxiloven.

Det indgår også i vurderingen af kravet vandel, om der har eller har været økonomiske vanskeligheder, som kan tilskrives forhold, som de pågældende har været ansvarlige for.