Opgave overenskomst

1. Hvad er den ugentlige arbejdstid?
2. Hvad er den daglige arbejdstid?
3. Hvilke regler gælder for aftaler om den daglige arbejdstid?
4. Hvornår skal en ansættelsesaftale senest være udleveret til medarbejderen?
5. Hvad får en nyansat chauffør i timeløn + tillæg, hvis han har hængerkørekort og krancertifikat?
6. Hvad får en uddannet chauffør i timeløn + kvalifikationstillæg?
7. Hvor længe skal man have været ansat for at få fuld løn under barsel?
8. I hvor mange uger kan man få “fædreorlov” i forbindelse med barseL
9. Hvordan aflønnes chaufføren, hvis han skal overnatte uden for hjemmet?
10. Hvad får en nyansat chauffør i løn, når han udfører grænseoverskridende transporter?
11. Hvis en nyansat chauffør kører grænseoverskridende transporter og turen har en varighed på mindre end 15 timer forhøjes timelønnen til: