9.1 Lovgrundlaget for tilladelse til vognmandskørsel