Her kan du se emnerne du skal igennem for at få vognmandstilladelse: 1. Transportkontrakter • Aftaleloven • Købeloven 2. Handelsret • Regler og krav omkring start af virksomhed (kapitalkrav mv.) • Registrering af virksomhed 3. Arbejdsmarkedsforhold • Arbejdstid (lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren) • Overenskomster • Chaufførvikarvirksomhed • Ansættelsesbeviser • Ferieloven • Brug af udenlandske chauffører • Hæftelse ved international godskørsel (syge- og retshjælpssikring). • Social sikring af internationale transportarbejdere • Arbejdsmiljø 4. Skattelovgivning • Moms • Andre afgifter 5. Økonomi, fakturering og generel økonomisk kontekst • Beregning af faste og variable omkostninger, herunder • Beregning af omkostninger • Fakturering • Optimering (ruteplanlægning, fragtbørser mv.) • Forskellige finansieringsformer • Virksomhedens værdikæde • Transportkæden 6. Forsikring • Lovpligtig arbejdsskadeforsikring • Fragtføreransvar, herunder CMR • Erhvervsansvar • Kasko • Syge- og retshjælp • Produktansvar • Ulykke 7. Lastsikring, læssegrej mv. 2 timer 8. Transport af særligt gods • Fødevarelovgivning og ATPkonventionen (letfordærvelige fødevarer), • Regler for transport af farligt gods og affald (ADR) 9. Adgang til markedet og generelle vilkår • Krav om tilladelse, • Køre- og hviletid • Fragtbreve 10. Trafiksikkerhedsledelse 2 timer 11. Øvrige emner • Vejtrafiksikkerhed • Chaufførvikarvirksomhed • Forhandlingsteknik 12. Forberedelse og gennemførelse af prøve 2 timer Samlet timeantal 37 timer 1 time svarer til 60 min. inkl. op til 15 min. pause

Her kan du se emnerne du skal igennem for at få vognmandstilladelse:

1. Transportkontrakter
• Aftaleloven
• Købeloven

2. Handelsret
• Regler og krav omkring start af virksomhed (kapitalkrav mv.)
• Registrering af virksomhed

3. Arbejdsmarkedsforhold
• Arbejdstid (lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren)
• Overenskomster
• Chaufførvikarvirksomhed
• Ansættelsesbeviser
• Ferieloven
• Brug af udenlandske chauffører
• Hæftelse ved international godskørsel (syge- og retshjælpssikring).
• Social sikring af internationale transportarbejdere
• Arbejdsmiljø

4. Skattelovgivning
• Moms
• Andre afgifter

5. Økonomi, fakturering og generel økonomisk kontekst
• Beregning af faste og variable omkostninger, herunder
• Beregning af omkostninger
• Fakturering
• Optimering (ruteplanlægning, fragtbørser mv.)
• Forskellige finansieringsformer
• Virksomhedens værdikæde
• Transportkæden

6. Forsikring
• Lovpligtig arbejdsskadeforsikring
• Fragtføreransvar, herunder CMR
• Erhvervsansvar
• Kasko
• Syge- og retshjælp
• Produktansvar
• Ulykke

7. Lastsikring, læssegrej mv. 2 timer

8. Transport af særligt gods
• Fødevarelovgivning og ATPkonventionen (letfordærvelige fødevarer),
• Regler for transport af farligt gods og affald (ADR)

9. Adgang til markedet og generelle vilkår
• Krav om tilladelse,
• Køre- og hviletid
• Fragtbreve

10. Trafiksikkerhedsledelse 2 timer

11. Øvrige emner
• Vejtrafiksikkerhed
• Chaufførvikarvirksomhed
• Forhandlingsteknik


12. Forberedelse og gennemførelse af prøve 2 timer
Samlet timeantal 37 timer
1 time svarer til 60 min. inkl. op til 15 min. pause