Godsvognmand

Indholdet i vognmandsuddannelsen

Her kan du se emnerne du skal igennem for at få vognmandstilladelse:
Du kan også se, hvor mange spørgsmål der stilles i hver gruppe i til den eksamen, som du skal aflægge efter endt vognmandskursus.

Kategori Antal                                                             spørgsmål
A. Borgerlig ret. ………………………………………………………. 7
A1 Transportkontrakter
A2 Bedømmelse af klage
A3 CMR-konventionen

B. Handelsret ………………………………………………………….. 3

C. Arbejdsmarkeds- og sociallovgivning ……………………. 11
C1 Overenskomstforhold samt arbejdskontrakter
C2 Social sikring
C3 Arbejdsmiljø
C4 Køre- og hviletid

D. Skattelovgivning …………………………………………………. 4
E. Forretningsmæssig og økonomisk virksomhedsledelse 8
E1 Låneformer
E2 Budget og regnskab
E3 Omkostninger
E4 Organisation
E5 Forsikringsformer
E6 Fakturering
E7 Likviditet

F. Adgang til markedet ……………………………………………. 6
F1 Regler for vejtransport
F2 Dokumenter
F3 International vejtransport

G. Tekniske standarder og tekniske aspekter af driften 13
G1 Vægt og dimensioner
G2 Valg af køretøj
G3 Emissioner
G4 Vedligeholdelse
G5 Lastsikring, læssegrej m.v.
G6 Farligt gods og affald
G7 ATP
G8 Levende dyr

H. Vejtrafiksikkerhed ……………………………………………… 4
H1 Foranstaltninger og instruks
H2 Ulykkestilfælde

I. Chaufførvikarvirksomhed ……………………………………. 1

J. Forhandlingsteknik ……………………………………………… 2

K. Trafiksikkerhedsledelse ………………………………………. 1

Case
O. Arbejdstidsberegning 1
P. Kalkulation 1
Q. Kørselskontrakt eller CMR 1
R. Lønseddel eller køre/hvil 1
S. Fakturering eller nøgletal eller efterkalkulation 1
T. Vejtransport eller teknik 1

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar