Direkte prøve uden kursus:
International godskørsel for fremmed regning i varebil

Fra den 21. maj 2022 kræves der tilladelse til international varebilskørsel for fremmed regning. Tilladelsen udstedes som en fællesskabstilladelse med særlig markering af, at der er tale om godskørsel for fremmed regning i varebiler.

Du skal derfor have en international varebilstilladelse, hvis du vil transportere gods internationalt.

Overgangsordning:

En transportleder som allerede er godkendt transportleder i en virksomhed med tilladelser til varebilskørsel fritages fra at gennemføre et vognmandskursus, men skal dog bestå prøven på samme måde som godsvognmænd med køretøjer over 3500 kg. Totalvægt
Overgangsordningen gælder indtil den 31. december 2022
Efter bestået vognmandskursus er du også kvalifiseret, som transportleder til godskørsel med lastbiler over 3500 kg.

Hent ansøgning on fritagelse for kursus: https://fstyr.dk/da/-/media/FSTYR-lister/Blanket/Kursusfritagelse–ans%C3%B8gning-og-arbejdsgivererkl%C3%A6ring.pdf

Det er vores erfaring, at de fleste ikke kan bestå prøven uden undervisning, så selvom vi tilbyder at afholde en eksamen for dig, så har vi udviklet et intensivt weekendkursus, hvor vi kigger på de emner, der er forskellige fra dit vognmandskurus til varebil.