Direkte prøve uden kursus:
International godskørsel for fremmed regning i varebil

Fra den 21. maj 2022 kræves der tilladelse til international varebilskørsel for fremmed regning. Tilladelsen udstedes som en fællesskabstilladelse med særlig markering af, at der er tale om godskørsel for fremmed regning i varebiler.

Du skal derfor have en international varebilstilladelse, hvis du vil transportere gods internationalt for

Overgangsordning:

En transportleder som allerede er godkendt transportleder i en virksomhed med tilladelser til varebilskørsel fritages fra at gennemføre et vognmandskursus, men skal dog bestå prøven på samme måde som godsvognmænd med køretøjer over 3500 kg. Totalvægt
Overgangsordningen gælder indtil den 31. december 2022

Eksamen i Odense, Kolding eller Valby: 3500 kr.

Eksamen afholdes løbende efter behov

Særtilbud:

Da det er vores erfaring, at kun meget få kan bestå prøven uden foregående undervisning, kan vi tilbyde dig adgang til vores onlinekursus, prøveeksamener og Færdselsstyrelsens prøve for kun 9.000 Kr.

Du kan tilmelde dig på mail: info@transportuddannelse.dk eller kontakte os på telefon 70201174

Fritagelse

Hvis du kan fremlægge dokumentation for, at du, i en periode på ti år før den 20. august 2020, har ledet en virksomhed, der udfører international godskørsel for fremmed regning i varebiler, kan du fritages for gennemførelse af vognmandskurset og prøven.

Yderligere information kan du finde på varebilskrav.dk