Vigtigt: Hvis du er tidligere kunde på vores gamle hjemmeside, kan du fortsætte dit kursus ved at klikke her.

Denne Fortrolighedspolitik (“Politikken”) beskriver, hvordan Dansk Transportuddannelse (“Skolen”) indsamler, behandler, beskytter og deler personlige oplysninger i forbindelse med vognmandsuddannelsen i overensstemmelse med EU’s Generelle Forordning om Databeskyttelse (GDPR).

1. Indsamling af Personlige Oplysninger: 

1.1. Skolen indsamler kun personlige oplysninger, der er nødvendige for administrationen og gennemførelsen af vognmandsuddannelsen. 

1.2. Oplysningerne kan omfatte navn, kontaktinformation, fødselsdato, uddannelseshistorik og andre relevante oplysninger.

2. Formål med Behandlingen: 

2.1. Personlige oplysninger indsamles og behandles til formål med uddannelsen, herunder registrering, undervisning, eksamener og kommunikation. 

2.2. Personlige oplysninger kan også bruges til intern statistik og forbedring af uddannelsesprogrammet.

3. Lovlig Grundlag og Samtykke: 

3.1. Skolen indsamler og behandler personlige oplysninger på grundlag af lovligt grundlag i henhold til GDPR, herunder opfyldelse af en kontrakt og opfyldelse af lovmæssige forpligtelser. 

3.2. Ved indsamling af oplysninger, der kræver samtykke, vil deltageren blive bedt om at give sit informerede og frivillige samtykke.

4. Databeskyttelsesrettigheder: 

4.1. Deltageren har ret til at få adgang til sine personlige oplysninger, rette unøjagtigheder, anmode om sletning og trække sit samtykke tilbage. 

4.2. Deltageren har ret til at klage til relevant databeskyttelsesmyndighed.

5. Datasikkerhed: 

5.1. Skolen tager passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte personlige oplysninger mod uautoriseret adgang, tab, misbrug eller ændring. 

5.2. Kun autoriserede personer har adgang til personlige oplysninger.

6. Deling af Personlige Oplysninger: 

6.1. Skolen deler kun personlige oplysninger med tredjeparter, der er nødvendige for at opfylde vognmandsuddannelsen, såsom undervisningsmateriale og afholdelse af eksamen. 

6.2. Oplysninger kan også deles med relevante myndigheder i overensstemmelse med gældende lovgivning.

7. Opbevaring af Oplysninger: 

7.1. Personlige oplysninger opbevares kun så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med vognmandsuddannelsen eller i overensstemmelse med lovmæssige krav. Oplysningerne slettes når der ikke længere er brug for dem.

8. Ændringer i Fortrolighedspolitikken: 

8.1. Skolen forbeholder sig retten til at ændre denne Fortrolighedspolitik og vil opdatere deltagerne om sådanne ændringer.

9. Kontaktoplysninger: 

9.1. Hvis du har spørgsmål om denne Fortrolighedspolitik eller dine databeskyttelsesrettigheder, kan du kontakte os på mail: info@transportuddannelse.dk eller telefon: 70 20 11 74

Ved at deltage i uddannelsen accepterer deltageren vilkårene i denne Fortrolighedspolitik og forpligter sig til at overholde dem.

Senest opdateret: 06-09-2023